השוואת
שדות ראייה

Standard lenses
עדשות מולטיפוקל סטנדרטיות.

O’DESIGN® You

עדשות השמות דגש על התנהגות מערכת הראיה הדו-עינית.
שדה ראיה רחב לכל המרחקים ונוחות מקסימלית.

I’VISION® You
עדשות אינדיבידואליות הטובות ביותר בעולם המעניקות שדה ראיה רחב ביותר לכל המרחקים ותחושת ראיה טבעית.
בעלת ראיה חדה וצלולה לכל המרחקים.

שדה ראיה רחב
3/5
נוחות בזמן נהיגה
4/5
נוחות לעבודה מול מחשב
2/5
מעברים נוחים בין המרחקים
3/5
נוחות בזמן קריאה
4/5
הסתגלות קלה
3/5
שדה ראיה רחב
4/5
נוחות בזמן נהיגה
5/5
נוחות לעבודה מול מחשב
4/5
מעברים נוחים בין המרחקים
5/5
נוחות בזמן קריאה
5/5
הסתגלות קלה
4/5
שדה ראיה רחב
5/5
נוחות בזמן נהיגה
5/5
נוחות לעבודה מול מחשב
5/5
מעברים נוחים בין המרחקים
5/5
נוחות בזמן קריאה
5/5
הסתגלות קלה
5/5