INFINITY II

עדשות
מולטיפוקליות
בעיצוב קדמי
אספרי!

עדשות הINFINITY II של אופטויזן הוכיחו את עצמן כטובות, בעלות שדות ראיה רחבים ומאפשרות הסתגלות מיידית ללא כל מאמץ.
העדשות מעוצבות לאחר מחקרים רבים ובאמצעות הנתונים הסטנדרטיים וההתייחסות לנתוני המסגרת באופן מדויק, מייצרות מקסימום איכות ונוחות לאורך כל היום, ראיה טבעית ומעברים רכים ונוחים בין מרחקי הראיה השונים.

  • עיצוב קדמי אספרי.
  • מעולות להיפרופים (מרשמי פלוסים).
  • התאמת המשטח האחורי של העדשה למרשם ונטרול עיוותים מקסימלי.
  • עדשות הINFINITY II עוצבו לאחר מחקרים ארגונומיים רבים למען נוחות גופנית מקסימלית (תנוחות ראש וגוף טבעיות) ונוחות ראייתית טבעית ביותר.
  • הסתגלות מיידית.

צרו קשר