I’VISION® You

עדשות
המולטיפוקליות
פרימיום בהתאמה
מושלמת.

יצירת המופת בעולם האופטיקה. מקום ראשון בחדשנות ובאמנות ההתאמה המקצועית והנוחה בעולם! תוצרת גרמניה.
הטכנולוגיה החדישה ביותר משולבת עם מבדקים רבים של נוחות המשתמש, מיקמו את עדשות ה-I’VISION® You בראש הפירמידה והגדירו רמה חדשה של איכות שלא נראתה כמותה בעבר.
עדשות ה-I’VISION® You מבטיחות את שדות הראיה הרחבים ביותר, בהתאם לתוסף הקריאה, לנתונים האישיים של הנבדק ולצרכים הספציפיים של אופן התנהלותו במהלך היום.

  • התאמה אישית – הדגשת אזורי הראיה המועדפים מעניקה התאמה מדויקת הממקסמת את המענה לצרכיו האישיים של הנבדק.
  • I’VISION – עדשה מאוזנת, לפעילות שווה לכל המרחקים.
  • FAR – עדשה המתמקדת בראיה למרחק ברוב שעות היום (1.90 מטר ואילך).
  • NEAR – עדשה המתמקדת באזור הקריאה כאזור עיקרי (30-60 ס"מ).
  • עיוותים מינימאליים בצידי העדשות.
  • שינוי עוצמה וזווית הצילינדר בהתאם למבט העיניים.
  • מיקום אזור הקריאה בהתאם להתכנסות העיניים.
  • הרחבת שדה הראיה לקרוב ולאזור הביניים עד 45% בזכות התייחסות לתנועות העיניים.
  • בחירת קימור עדשה אינדיבידואלי מדויק למרשם ולמסגרת הנבחרת.
שדות ראיה זהים לשתי העיניים.
onventional - שדות ראיה שונים, ללא התאמה.

צרו קשר