O’DESIGN® YOU PLUS/MINUS

עדשות
המולטיפוקליות
המותאמות 
למרשמים 
גבוהים!

לכל איכויות עדשות הO’DESIGN® YOU PLUS/MINUS מתווספת התחשבות בצרכים הראיתיים והדרישות הטכנולוגיות השונות כאשר מדובר במרשמים גבוהים.
התחשבות בצפיפות הקולטנים, דגש על חדות הראיה ושדות הראיה השונים כתוצאה ממרשם הנבדק מחייבים תכנון עדשה שונה ומדויק.
עדשות הO’DESIGN® YOU PLUS/MINUS נותנות מענה חדשני ומקסימאלי מבחינת נוחות ושדות הראיה כפי שלא ניתן היה לספקם בעבר.

  • עיוותים מינימאליים בצידי העדשות.
  • שינוי עוצמה וזווית הצילינדר בהתאם למבט העיניים (מעולה לצילינדר מעל 1D).
  • מיקום אזור הקריאה בהתאם להתכנסות העיניים.
  • הרחבת שדה הראיה לקרוב ולאזור הביניים עד 35% בזכות התייחסות לתנועות העיניים.
  • בחירת קימור עדשה אינדיבידואלי מדויק למרשם ולמסגרת הנבחרת.
  • מיקום אזור הקריאה בהתאם להתכנסות העיניים.

צרו קשר