O’FREE® You

עדשות
המולטיפוקל 
לראיית 3D 
משופרת.

עדשות הO’FREE® You של אופטוויזיון עוצבו לאחר מחקרים רבים של נוחות סביבתית וראייתית ומעניקות שדות ראיה גדולים, חדים ונוחים.
הודות להתאמה בין שדות הראיה של 2 בעיניים, ראיית ה 3D משופרת משמעותית.
משטחי העדשות מותאמים אישית למרשם ולמסגרת הנבחרת כשהמטרות העיקריות הן מיקסום איכות הראיה הדו-עינית ונוחות כלל מערכת הראיה.

  • עדשות פרוגרסיביות בעלות קימור ועובי מרכזי גדולים יותר באזור הקריאה בהשוואה למסגרת הבדיקה. בעת תכנון עדשות הO’FREE® You ישנה התחשבות בשינוי זה ובהשפעתו על דיוק המרשם.
  • מיקום אזור הקריאה מותאם להתכנסות העיניים ועוצמת העדשה, להגדלת שדה הראיה הדו-עיני.
  • עיוותים מינימאליים בצידי העדשות.
  • הרחבת שדה הראיה לקרוב ולאזור הביניים עד 25% בזכות התייחסות לתנועות העיניים.
  • בחירת קימור עדשה אינדיבידואלי מדויק למרשם ולמסגרת הנבחרת.
שדות ראיה זהים לשתי העיניים.
Conventional - שדות ראיה שונים, ללא התאמה.

צרו קשר