ORGALIT® Premium

עדשות חד מוקדיות 
אספריות למרשמים 
גבוהים

מעניקות מראה אסטטי, שדה ראיה מקסימאלי וחדות ראיה משופרת.
עדשות ה  ORGALIT® Premium נותנות פיתרון לשדה הראיה המצומצם כאשר מדובר במרשם גבוה.
בזכות ההתאמה המלאה לתנועות הטבעיות של העיניים ויצירת משטח אספרי תואם, שדה הראיה ההיקפי מקסימאלי ואזורי העיוותים מצומצמים עד נעלמים.

  • עדשות ה  ORGALIT® Premium אסטטיות וקלות במיוחד.
  • תחושה ויזואלית טבעית, תמונה חדה ושדה ראיה ללא עיוותים עד לקצה בעדשה.
  • התאמה בין שדות הראיה מעניקה ראיית 3D חדה ונוחה ביותר.
  • שינוי עוצמה וזווית הצילינדר בהתאם למבט העיניים (מעולה לצילינדר מעל 1D).
  • בחירת קימור עדשה אינדיבידואלי מדויק למרשם ולמסגרת הנבחרת.
  • שדות ראיה רחבים ביותר וניגודיות גבוהה.
עדשת ORGALIT AS חד מוקדית משופרת
עדשה חד מוקדית רגילה

צרו קשר